Missie

Q7Leader streeft een positieve missie na om collaboratief (zelf)leiderschap te bevorderen om medewerkers tot hun volle potentieel te brengen, hier en nu, versterkt door analytics

Toestemming

Q7Leader heeft een strikt privacybeleid en garandeert dat het voldoet aan de General Data Protection Regulations (GDPR). Door de privacyverklaring van Q7Leader bv, Avenue Louise 500, 1050 Brussels, ECB-nummer BE0655.761.273 te aanvaarden, stemt u uitdrukkelijk in met de registratie en verwerking van persoonsgegevens die in de mobiele applicatie of in het MyQ7Leader-portaal zijn geconsolideerd als onderdeel van de overeengekomen activiteiten.

Verwerking van gegevens

De gegevens worden verwerkt en opgeslagen door en onder de verantwoordelijkheid van Q7Leader op beveiligde servers die in Europa moeten worden gehost. Het spreekt voor zich dat Q7Leader deze gegevens nooit zal misbruiken of gebruiken op een andere manier dan overeengekomen met de gebruiker of klant. Geen enkele uitwisseling van informatie kan plaatsvinden zonder toestemming van de gebruiker of de klant. Indien u vragen heeft, neem dan contact op met privacy@q7leader.com.

Rechten die voortvloeien uit de GDPR

Als persoon heeft u te allen tijde alle rechten die het GDPR u toekent: informatie, toegang, kopiëren, corrigeren, vergeten, beperken en tegenhouden van de verwerking, gegevensoverdraagbaarheid (recht om te bepalen welke informatie wordt gedeeld of indien nodig moet worden verwijderd). U kunt hiervoor een e-mail sturen naar privacy@q7leader.com. Q7Leader kan u alleen administratiekosten in rekening brengen in geval van overmatige aanvragen.

Specifieke bepaling voor commerciële contacten

In het geval dat u een commercieel contactpersoon van Q7Leader bent, mag uw e-mailadres alleen worden gebruikt voor de volgende doeleinden:

  • Het onderhouden van een database van mensen die bereid zijn deel te nemen aan enquêtes en contact met hen op te nemen via e-mail om hen uit te nodigen om deel te nemen aan enquêtes onder de leiding van Q7Leader;
  • Het (direct) marketing van de diensten van Q7Leader of aan haar geaffilieerde bedrijven.

Versie: Dit document is voor het laatst bijgewerkt op 16.12.2021 (vorige update: 23.05.2019).